Informace z prosincového jednání výboru

V pondělí 7. prosince proběhlo jednání výboru místní organizace. Na programu měl celou řadu záležitostí, od kontroly plnění dříve zadaných úkolů, výměnu informací až po plánování a zajišťování činnosti spolku v následujícím období. Níže uvádíme nejdůležitější informace o skutečnostech, které ovlivní aktivity našeho spolku v nejbližších měsících.


Volba nového předsedy. Výbor zvolil nového předsedu místní organizace, kterým se stal dosavadní člen výboru Pavel Nevlida.


Výdej povolenek. Nový výdejce povolenek, pan Zdeněk Farář, předložil výboru organizační plán výdeje povolenek členům místní organizace. Více informací v samostatné zprávě.

Vracení povolenek za rok 2020. Pro odevzdávání vyplněných sumářů úlovků a docházek budou připraveny dvě schránky na adresách Potoční 170 (sídlo spolku) a Novoměstská 236. Při odběru nové povolenky před 15. lednem lze starou povolenku odevzdat také výdejci povolenek. Nejzazší termín pro odevzdání povolenek za rok 2020 je 15. ledna 2021. (Bližší informace)

Zkoušky na 1. rybářský lístek. Výbor byl seznámen s novými požadavky státní správy na administraci přezkoušení uchazečů o první rybářský lístek. Zkoušky dětí budou i nadále zajišťovány v rámci rybářského kroužku. Školení a přezkoušení zájemců z řad dospělých bude provádět hospodář Josef Podlipský.


Všem rybářům a jejich rodinám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2021.
Zpět na články...