Odevzdávání vyplněných sumářů za rok 2020

S koncem roku se rybářům pojí také povinnost vyplnit v povolence sumář úlovků a docházek a řádně vyplněnou povolenku odevzdat zpět vydávající místní organizaci.

Způsob vyplňování sumáře úlovků a docházek je podrobně popsán na stránkách Středočeského územního svazu.

Řádně vyplněné sumáře můžete zaslat poštou na adresu
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany
Potoční 170
264 01 Sedlčany

nebo vhazovat do připravených schránek na adresách:


Potoční 170, SedlčanyNovoměstská 236, SedlčanyVyplněné sumáře je nutné odevzdat nejpozději do 15 dnů od skončení platnosti povolenky. Nejzazší termín pro odevzdání je 15. ledna 2021.
Pokud chcete využít poštovních služeb, je nutné odeslat zásilku tak, aby byla nejpozději k tomuto termínu doručena.

V případě nesplnění této povinnosti vybíráme v souladu s usnesením členské schůze následující poplatky:

Za nesplnění povinnosti odevzdat povolenku k lovu ryb do 15 dnů od skončení její platnosti                    300 Kč
Za nesplnění povinnosti řádného vyplnění Sumáře úlovků a docházek 100 Kč
Zpět na články...