Informace o spolku

Historie

Dle kroniky a výpisu rejstříku spolků se to událo 14.11.1921.

Zřizovacím výborem byli Bohumír Císař, učitel v Sedlčanech, Bohumír Kříž, učitel v Sedlčanech a Václav Trnka, četnický strážmistr v Sedlčanech. Stanovy“Rybářského klubu pro Sedlčany a okolí“ byly schváleny tehdejší zemskou správou politickou v Praze 14.11.1921, číslo jednací 2A – 7780.

Z prvních vzpomínek v kronice z třicátých let stojí za zmínění úsměvný rozhovor mezi rybáři – cituji:

Jo jo pane kolego, že je to bída. Sedím tady už dvě hodiny a ještě mi to ani neťuklo. A včera jsem byl u potoka celé odpoledne až do večera a marně. Nic si z toho nedělejte pane Kratochvíle , já jsem ještě nezabral a už jsou dva měsíce od začátku sezóny. Vědí pane kolego, že je nás moc rybářů a málo ryb. To za našich časů, když jsme zakládali rybářský spolek to bylo jinší, panečku ryb byl plný potok a rybářů asi 20. Chytalo se na 3 pruty a 1 šňůru, která se kladla na noc . To víte byli i takoví rybáři, kteří chytali na víc šňůr. Tolik z vyprávění kroniky.

Současnost

Postupem let se náš spolek rozrostl, má celkem 657 členů, z toho 17 mládež a 92 dětí. Hospodaříme na revírech:

411 062 Mastník 1,   28 ha
413 002 Brzina 1,       7 ha
413 018 Mastník 2,     7 ha 
411 135 Kaufmaňák,   2 ha

V našem vlastnictví máme 2 rybníky – Vlčí Hrdlo spodní a Vlčí Hrdlo horní. Dále máme pronajato 9 chovných rybníků a nádrží, z toho 3 pro pěstování pstruha.