Zavážení nástrah při lovu sumce na Mastníku 1 je opět povoleno

Výbor místní organizace Sedlčany oznamuje rybářům, že s účinností od 16. června 2019 se bližší podmínky výkonu rybářského práva pro revír 411 062 Mastník 1 doplňují o následující větu:

Zavážení nástrah bezmotorovou loďkou při cíleném lovu sumce povoleno.
Věříme, že tímto krokem vyznavače lovu sumců potěšíme, a přejeme všem lovcům hodně úspěchů v blížící se sezóně lovu dravců.
Zpět na články...