Zápis č. 9/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 9/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 4. listopadu 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina
1. Přítomní dokončili přípravy na hospodářské vyrovnání, které se uskuteční 5. listopadu v sídle SÚS.
2. Předseda zajistil sál na výroční členskou schůzi. Schůze se bude konat 21. března 2020.
3. Předseda informoval o náborových závodech v rybolovné technice v Rožmitále pod Třemšínem, kterých se zúčastnil společně s několika dětmi v kroužku.
4. Předseda předal přítomným informaci o možném dotačním titulu na stavbu rybníka.
5. Výbor probral a schválil znění bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru místního významu 411 135 Kaufmaňák pro rok 2020.
6. Ekonom zdůraznil potřebu včasného dodávání všech dokladů.
7. Hospodář informoval o provedených výlovech a násadách. Veškeré plánované výlovy proběhly dle plánu, zbývá slovit rybník Jordán v Příčovech. Zarybňovací plán na letošek byl splněn, částečně proběhlo i plnění na příští rok.
8. Hospodář připomněl nutnost práce na přípravách na rybářský ples. Ryby do tomboly jsou zajištěny.
9. Jednatel informoval o žádosti k přechování ryb v jednom z chovných rybníků MO. Výbor souhlasí.

Příští schůze se bude konat v pondělí 2. prosince 2019.
Zpět na články...