Zápis č. 6/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 6/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 3. června 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina

1. Místní organizace získala díky aktivitě p. Chlumeckého od Nadačního fondu Veolia minigrant ve výši 30.000 Kč na projekt „Vybavení a pomůcky pro obnovený dětský rybářský kroužek“.
2. Náhrada škod způsobených vydrou – předsedovi se podařilo dosáhnout opravy úřední chyby v hodnocení žádosti. Náhrada škody byla MO přiznána, ale doposud nebyla poukázána.
3. MO byla požádána, zda by poskytla rybník v Kosově Hoře k jednodenním závodům. Pořadatel by sám provedl úpravu lovných míst. Veškeré náklady akce ponese pořadatel. Termín bude upřesněn. Výbor s poskytnutím rybníka souhlasí.
4. Výbor schválil úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru 411 062 Mastník 1. S platností od 16. června 2019 je při cíleném lovu sumce povoleno zavážení nástrah bezmotorovou loďkou.
5. Ekonom informoval přítomné o některých nedostatcích v předkládaných účetních dokladech a požádal o nápravu.
6. Ekonom informoval o počtech kontrol rybářské stráže na revírech MO dle evidence vycházející ze sumarizace povolenek za rok 2018. Materiál dostane vedoucí rybářské stráže.
7. Ekonom navrhl zrušit účet u Poštovní spořitelny. Vysoké poplatky, negativní zkušenosti při jednání na poště, rybáři vesměs akceptovali změnu účtu. Zároveň navrhl zřízení spořicího účtu, aby se provozní prostředky, alespoň v minimální míře zhodnocovaly. Výbor s návrhy souhlasí. Zrušení účtu zajistí statutární zástupci, zřízení spořicího účtu zajistí ekonom.
8. Hospodář informoval o nutnosti slovit jeden z menších chovných rybníčků z důvodů sucha.
9. Hospodář konstatoval, že je zapotřebí zajistit vysekávání břehů chovných rybníků. Bude řešeno částečně dodavatelsky, částečně členy výboru popř. brigádníky.
10. Sedlčanský cejn – předseda požádal o pomoc při kontaktování potenciálních sponzorů. Bylo probráno, co je nutné zajistit. V průběhu prázdnin se k akci sejde pracovní skupina.
11. Hospodář se pokusil kontaktovat myslivce ve věci chovaných kachen na chovných rybnících. Konečné stanovisko myslivců zatím nedostal.
12. Místopředseda informoval o jednání s p. Patákem na úřadu Středočeského kraje.
13. Místopředsedovi se podařilo výhodně získat bubnovou sekačku jako náhradu za dosluhující stroj v majetku MO.
14. Pan Kubát informoval výbor o vývoji ve věci pstruhových revírů MO. Zároveň konstatoval, že přímé zajištění násad a jejich doprava v režii MO nebude představovat žádný problém.
15. Vedoucí rybářského kroužku přednesl informaci o účasti dětí z kroužku na závodech O pohár předsedy SÚS v Bělé pod Bezdězem.
16. Přítomní probrali zajištění akce „Ve vodě nežijí jen vodníci“, která se uskuteční 20. června, a také prázdninový příměstský tábor ve dnech 15.-17. července.
17. Pan Calta informoval o účasti sedlčanských dětí v územním kole Zlaté udice v Mladé Boleslavi. Dva závodníci ze Sedlčan se kvalifikovali do Národního kola.
Zuzana Caltová bude místní organizaci reprezentovat v rybolovné technice na Mistrovství republiky juniorů a žáků v Havířově.
Pan Calta předpokládá účast sedlčanských závodníků ještě na minimálně dvou akcích na podzim.


Příští schůze se bude konat v pondělí 2. září 2019.
Zpět na články...