Zápis č. 2/2020 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 2/2020
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 3. února 2020
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina
1. Předseda si do svého držení převzal kompletní archivní agendu.
2. Předseda se krátce vrátil k uskutečněnému plesu.
3. Předseda zmínil aktivity a jednání týkající se stavby cyklostezky kolem retenční nádrže. V souvislosti se stavbou došlo k manipulaci s hladinou a probíhají práce, které mohou ve svém důsledku ohrozit rybí obsádku. Účastníci jednání vyjádřili svou nespokojenost s přístupem odpovědných osob.
4. Pan Kubát se vyjádřil k některým změnám pravidel na pstruhových revírech. Podle něj jsou kontraproduktivní a navrhuje, aby se pro revíry MO zažádalo o výjimky z těchto pravidel.
5. Přítomní se věnovali otázce, které hosty pozvat na výroční členskou schůzi.
6. Byla pořízena a na chovných rybnících instalována fotopast, aby bylo možné lépe zdokumentovat aktivitu vydry.
7. Předseda přítomné informoval, že oprava elektroinstalace na koupališti byla dokončena. Dále proběhla diskuse, jaké další opravy je nutné provést.
8. Účetní s předstihem rozeslal členům výboru návrh rozpočtu MO na rok 2020. Nikdo z přítomných k němu neměl připomínky. Rozpočet tedy bude předložen členské schůzi ke schválení v navrhovaných parametrech.
9. Účetní oznámil výboru, že ze zdravotních důvodů již nadále nebude provádět zápisy ze schůzí a vyzval k nalezení nástupce.
10. Účetní se dotázal na aktuální situaci v problematice vyúčtování povolenek a členských známek za rok 2019 s SÚS. Předseda reklamoval a na středu má na toto téma naplánované jednání v Praze.
11. Vedoucí rybářského kroužku informoval výbor, že rybářský kroužek obdržel od SÚS ocenění „Skokan roku“, který je určen kroužku, ve kterém došlo k nejvýraznějšímu zlepšení práce.

Příští schůze se bude konat v pondělí 2. března 2020.
Zpět na články...