Zápis č. 10/2019 ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany

Zápis č. 10/2019
ze schůze výboru ČRS, z. s., MO Sedlčany
Datum: 2. prosince 2019
Místo: Klubovna MO
Přítomní: viz prezenční listina
1. Vedoucí rybářské stráže předložil předsedovi seznam členů rybářské stráže, kteří mají zájem o zakoupení dotovaných bund prostřednictvím SÚS.
2. Výbor schválil navrhované členy rybářské stráže s celokrajskou působností pro sdružené revíry místní organizace.
3. Výbor se zabýval nutnými opravami elektrických rozvodů v objektu koupaliště.
4. Přítomní se podrobně věnovali přípravě, personálnímu a materiálnímu zajištění plesu. Vstupné bude činit 150 Kč. Předprodej probíhá v prodejně rybářských potřeb mmfish. Předseda připravil plakáty, které budou vyvěšeny ve městě.
5. Ekonom zmínil výsledky hospodářského vyrovnání, které se konalo 5. listopadu v Lahovicích.
6. Ekonom vyzval k dořešení veškerých finančních záležitostí do konce roku. Pozornost byla věnována také stavu pokladní hotovosti.
7. Ekonom zmínil potřebu provedení inventur majetku a závazků místní organizace.
8. Předseda již dále nechce vykonávat pokladní službu. Výbor se usnesl, že pokladní službu bude vykonávat ekonom. Ekonom podmínečně přijímá za předpokladu, že se striktně budou dodržovat stanovené podmínky.
9. Hospodář zmínil aktivitu vydry na chovných rybnících. Výbor podporuje záměr opět řešit náhradu škod s příslušnými úřady.
10. Vedoucí rybářského kroužku zmínil aktivity s mládeží. Momentálně děti navštěvují kroužek v tělocvičně.
11. Hospodář informoval o záměru provést přes zimu údržbu chovných rybníků, zejména vápnění.

Příští schůze se bude konat ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Zpět na články...