Usnesení členské schůze

Usnesení
členské schůze Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany
konané 2. dubna 2022 v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech
Členská schůze schvaluje:
 1. zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze;
 2. zprávu hospodáře;
 3. zprávu ekonoma;
 4. účetní závěrku za rok 2021;
 5. rozpočet na rok 2022;
 6. zprávy vedoucích jednotlivých odborů;
 7. výši zápisného a pracovního ročního příspěvku, včetně jeho finanční náhrady, a úlev pro vybrané skupiny členů.

Členská schůze bere na vědomí:
 1. zprávu vedoucího rybářské stráže.

Členská schůze volí:
 1. výbor místní organizace ve složení:
  • Jiří Běžel, Petr Budka, Václav Calta, Filip Dufek, Ladislav Kubát, Luboš Mandovec, Pavel Mošnička, Pavel Nevlida, Josef Podlipský, Pokorný Otto, Jiří Špale, Jiří Špale ml.;
 2. dozorčí komisi místní organizace ve složení:
  • David Dřevojan, Ondřej Dřevojan, Matěj Polidar;
 3. delegáta na územní konferenci Josefa Podlipského;
 4. náhradníka delegáta na územní konferenci Pavla Mošničku.

Členská schůze navrhuje:
 1. delegáta Republikového sněmu Pavla Mošničku.

Členská schůze ukládá výboru MO:
 1. projednat přednesené diskusní příspěvky a návrhy;
 2. dbát na práci s mládeží;
 3. provádět kontroly na revírech a chovných rybnících, kontrolovat čistotu vod a pobřežních pozemků, monitorovat výskyt rybožravých predátorů;
 4. nadále rozvíjet hospodaření na chovných rybnících;
 5. ve spolupráci se SÚS usilovat o získávání nových vodních ploch;
 6. upravit bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 411 135 Kaufmaňák tak, aby bylo možné chytat na 2 udice.

Členská schůze uděluje výboru MO mandát:
 1. k rozhodnutí o začlenění revíru 411 135 Kaufmaňák do společného rybolovu v případě, že Středočeský územní svaz získá příslušný rybník nebo podíl na něm do svého vlastnictví.


Návrhová komise ve složení: Pavel Mošnička, Otto Pokorný, Petr Budka.
Zpět na články...