Stanovisko ministerstva vnitra k lovu ryb

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko, podle kterého se omezení pohybu osob platné od 1. března 2021 vztahuje i na rybáře provádějící lov ryb na udici. Dle výkladu státního orgánu tak mohou rybáři v době platnosti tohoto opatření lovit pouze na území obce, kde mají bydliště.
Zpět na články...