Nasazování lososovitých ryb

V uplynulých dnech jsme do revírů v souladu se začátkem pstruhové sezóny nasazovali zejména lososovité ryby.

V období od 6. dubna do 15 dubna tak byly vysazeny do revírů následující ryby:

Brzina
200 kg Pstruh duhový (Pd2-3)
150 kg Siven americký (Si2-3)
Mastník 2
150 kg Pstruh obecný (Po2-3)
100 kg Siven americký  (Si2-3)
Mastník 4
30 kg Pstruh duhový (Pd2-3)

Tento týden jsme navíc z líhně v Hynčicích přivezli a do chovných částí toků a nádrží vysadili 40 000 kusů plůdku pstruha potočního.
Zpět na články...