Kaprařské závody Sedlčany – 40 hodin lovuPod záštitou ČRS, SÚS a MO Sedlčany.

Generální partner: Rybářské potřeby "u Habakuka"

Místo konání: Retenční nádrž – revír: Mastník 1 - 411 062

Termín: 3. - 5.5. 2019

Sraz závodníků a losování: v pátek 3.5. 2019 v 7:30h na "staré cestě"

GPS: 49°38'51.4"N 14°25'54.6"E

Přesun do sektorů bude po ukončení losování.

Start závodu: v pátek 3.5. 2019 ve 12:00h. Konec závodu: v neděli 5.5. 2019 ve 12:00h.

Vyhlášení výsledků: v neděli 5.5. 2019 ve 14:00h.

Přihlášení a startovné:

Závod je z důvodu kapacity určen maximálně pro 20 soutěžních týmů. Cena startovného činí 2000Kč za celý tým. Nutná registrace a platba předem zasláním závazné přihlášky na e-mail: skorepa.lukas@seznam.cz a po doručení zpětného potvrzení složit startovné na účet pořádajícího a to nepozději do 10ti dnů od přihlášení. Registrace je možná nejpozději 20.4. 2019!

Číslo účtu pro úhradu startovného: 207 717 041/ 0600

Do zprávy pro příjemce uveďte název týmu a číslo, které tým po zaregistrování obdrží ve zpětném potvrzení.

Účast na závodech lze zrušit nejdéle 13.4. 2019. V tomto případě se vrací týmu 90 % startovného, z důvodu nákladů vynaložených na realizaci závodu. Při stornování účasti na závodu po tomto datu, startovné propadá pořadateli a pořadatel nahradí volné startovní místo dalším týmem, podle pořadí zájemců, kteří budou registrovaní jako náhradníci.

Sestavení týmu:

Závodu se účastní 2 až 3 členné týmy. Všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti. V případě, že je v týmu osoba mladší 18-ti let, musí nad sebou mít dohled písemně určeným zástupcem. V případě, že se některý člen/členka nemůže závodu zúčastnit, je povoleno jej nahradit novým členem týmu. Výměnu člena týmu lze nahlásit nejpozději před započetím závodu. V případě, že po určeném datu do závodu nemůže nastoupit ani jeden člen přihlášeného týmu, startovné propadá.

Losování:

Losování proběhne v pátek 3.5. v 8:00h. Losovat se bude podle pořadí přihlášení.

Přesun na místa:

Přesun do vylosovaného sektoru bude ihned po ukončení losování. Povoleno použití lodě k ulehčení přepravy na lovné místo. Lov včetně hledání krmného místa a krmení již bez používání lodě. Označování lovného místa zakázáno.

Propozice:

Celý závod bude probíhat v režimu chyť a pusť, dle pravidel řádu, tudíž mezi 0:00 – 4:00h. bude lov bohužel přerušen! Každý tým, ať už dvoučlenný či tříčlenný, má povoleno lovit pouze na 4 pruty. Ke každém prutu jen jeden návazec s jedním jednoháčkem. Povolena je pouze forma únikové montáže. Za nástrahu lze použít pouze boilies nebo pelety. Krmení partiklem je povoleno. Manipulovat s pruty, nástrahou i podběrákem smí pouze registrovaní závodníci (podebrat rybu smí i závodník ze sousedního sektoru, případně rozhodčí). Ulovené ryby všech druhů bez rozdílu budou vráceny šetrným způsobem zpět do vody. V případě zjištění nešetrného zacházení s rybou následuje okamžitá diskvalifikace týmu, bez nároku na vrácení startovného. Závodník je povinen v průběhu závodu na výzvu rozhodčího stáhnout udice ke kontrole. V případě zjištění porušení dalších pravidel bude týmu uděleno napomenutí. Při druhém napomenutí je tým automaticky vyřazen ze závodů bez nároku na vrácení startovného. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí!

Bodování:

Boduje se každý ulovený amur a každý kapr nad 53cm délky včetně. Sakování ryb je povoleno pouze s vědomím rozhodčího, a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Rozhodčího si každý tým přivolá mobilním telefonem ihned po ulovení bodované ryby. Rozhodčího je možno pouze prozvonit, a to tak dlouho, dokud rozhodčí neodmítne hovor, což je znamením, že výzvu akceptuje. Každá bodovaná ryba bude zapsána do úlovkového lístku týmu a podepsána rozhodčím. V závodu vítězí tým s nejvyšším počtem dosažených bodů. 1cm = 1bod (např. Kapr 53cm = 53bodů). V případě shody rozhoduje o umístění největší ulovená ryba, pokud by i zde došlo ke shodě, rozhoduje další největší ulovená ryba. Ryba zaseknutá před ukončením lovu a zdolaná po něm, je počítána.

Povinná výbava:

Každý tým musí mít vhodný a prostorný podběrák o minimální délce ramen 70cm. Dále komerční podložku a 2ks jemných saků či vezírků. Každé zdolané rybě musí být poskytnuta náležitá péče (co nejkratší čas na břehu, dostatečné zvlhčování atd.).

Lovný sektor:

Každý sektor bude viditelně vyznačen. Lov bude probíhat pouze v určeném sektoru. Tým nesmí úmyslně omezovat ostatní lovící. Týmy smí na břehu překračovat hranice sousedního sektoru pouze se svolením sousedícího týmu. Pokud vznikne jakýkoli problém s hranicí sektorů, toto nedorozumění vyřeší rozhodčí, případně hlavní rozhodčí. Lovící v sektoru budou mít v období od 0:00 do 4:00h místo lovu označeno umělým, bílým a neoslňujícím světlem.

Pohyb a chování v průběhu závodu:

Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám! Je přísně zakázáno, jakkoliv poškozovat pobřežní porosty a rozdělávat oheň! Je povolen pouze plynový vařič a malý gril. Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky ze svého závodního sektoru a tyto odvézt (bude provedena kontrola). Předem ohlášeným návštěvám v průběhu závodu je povolena návštěva soutěžních týmů, ovšem platí zákaz volného pohybu po břehu a návštěva musí použít nejkratší možnou cestu tak, aby nijak nerušila sousední tým. V průběhu konání závodu, nebude povolen vjezd cizích vozidel do prostoru soutěžních týmů!!! V období od 22.00 do 6.00 nesmí být v blízkosti lovných sektorů nikdo jiný než zaregistrovaní závodníci, pořadatel a rozhodčí. Závodník může autem přejet z neodkladného důvodu a povolení k přejezdu mu vydá rozhodčí. Při opuštění i při návratu do sektoru musí vždy umožnit rozhodčím zkontrolovat vnitřní prostor

auta.

Protest a komise rozhodčích:

Během závodu a po jeho skončení, nejdéle však do skončení závodu, lze podat ústní protest oproti kauci 1000 Kč. V případě uznání protestu se kauce vrací, jinak propadá pořadateli. Před začátkem závodu bude ustanovena komise rozhodčích. Ta o protestu rozhodne a oznámí verdikt nejpozději do 1 hodiny po skončení závodů, nejdéle však do vyhlášení výsledků.

Komise rozhodčích:

Komise rozhodčích je pětičlenná a je tvořena:

Hlavní pořadatel

Hlavní rozhodčí

Zástupce uživatele revíru (MO)

Dva zástupci vybraný ze závodních týmů (popř. Náhradník)

Závěrem:

Pořadatelé učiní maximum pro bezvadný průběh závodů a dobrý pocit samotných závodníků Na druhou stranu pořadatelé očekávají, že každý závodník bude po celou dobu závodů vystupovat a jednat dle dobrých mravů, nebude porušovat stanovená pravidla a celý závod bude probíhat v ryze přátelském duchu a ve smyslu fair play.

Jakékoliv dotazy směřujte na: Lukáš Skořepa, tel.: 728 418 188, e-mail: skorepa.lukas@seznam.cz

Kapacitně omezený počet míst, proto neváhejte s přihlášením.

Vybrané startovné bude použito na ceny pro čtyři první týmy s největším počtem bodů.

Bodovat se bude i největší ryba závodu.

Jídlo a pití si řeší každý sám.

Chemické WC bude opět k dispozici.

Pořadatel: MO Sedlčany

Propozice zpracoval: Lukáš Skořepa
Zpět na články...