Informace z říjnového jednání výboru

V pondělí 5. října se sešel výbor MO na svém pravidelném zasedání. Na programu měl celou řadu záležitostí, od kontroly plnění dříve zadaných úkolů, výměnu informací až po plánování a zajišťování činnosti spolku v následujícím období. Níže uvádíme nejdůležitější informace o skutečnostech, které ovlivní aktivity našeho spolku v nejbližších měsících.
Rezignace předsedy. Hned na úvod jednání doručil pan Miroslav Skokan výboru svou rezignaci na funkci předsedy místní organizace a na členství ve výboru. V nastávajícím období nás tak všechny čeká celá řada organizačních změn, což se týká například i výdeje povolenek k lovu. Měníme i oficiální sídlo MO, nově budeme sídlit na adrese Potoční 170, Sedlčany (rybárna).


Výlovy a nasazování. Na říjen a začátek listopadu naplánoval náš hospodář výlovy chovných rybníků a nasazování ryb do našich revírů. Věříme, že ryb bude dost na to, aby si rybáři v nadcházejícím období dobře zachytali. O jednotlivých nasazováních Vás samozřejmě budeme informovat.


Zrušení členské schůze.
Výbor se shodl na tom, že s ohledem na zhoršující se situaci ohledně epidemie nemoci COVID-19 a vládou vyhlašovaná opatření, není bohužel reálné do konce roku uspořádat výroční členskou schůzi. Dojde tedy k jejímu spojení s výroční schůzí v příštím roce.

Zrušení plesu. Ze stejného důvodu přistoupil výbor k zastavení příprav na ples. Tradiční rybářský ples se tedy v roce 2021 neuskuteční. Pokud to situace dovolí, uspořádáme ples zase napřesrok v lednu 2022.
Zpět na články...