Informace pro členy v souvislosti s implementací GDPR

Jistě jen málokdo v uplynulých měsících nezaznamenal ve sdělovacích prostředcích informaci o novém nařízení o ochraně osobních údajů známém pod zkratkou GDPR.
Toto nařízení obecně upravuje, jak mají společnosti, úřady ale i jednotlivci v celé Evropské unii zacházet s osobními údaji dalších osob. A týká se tedy i Českého rybářského svazu a všech jednotlivých místních organizací.

Níže přikládáme dokument Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů. Nařízení přináší celou řadu nových práv a povinností, mnohé další ještě vzniknou v souvislosti s národní legislativní úpravou, která je teprve ve schvalovacím procesu, a také s tím, jak celé nařízení bude v praxi vykládáno příslušnými státními orgány. O dalších důsledcích pro rybáře a náš spolek vás budeme průběžně informovat.

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů
Zpět na články...