Informace k výdeji povolenek na rok 2024

Vážení rybáři,

níže uvádíme nejdůležitější informace pro následující rok, které se týkají výdeje povolenek.

Vrácení povolenek za rok 2023

Povolenky odevzdávejte nejpozději do 15. ledna 2024 výdejcům povolenek nebo do připravených schránek na adresách: 

• Potoční 170, Sedlčany
• Novoměstská 236, Sedlčany
• Komenského nám. 66, Sedlčany (prodejna rybářských potřeb paní Faktorová)

Povolenky lze také zasílat prostřednictvím služeb České pošty na adresu sídla MO (Potoční 170, Sedlčany).

V případě, že chcete mít jistotu, že vrácená povolenka bude v pořádku zaevidována, doporučujeme ji předat přímo výdejcům povolenek. Včasné odevzdání povolenky je jednou z podmínek pro výdej povolenky pro následující rok.

Pražské povolenky doporučujeme vracet přímo územnímu svazu města Prahy na adresu uvedenou na povolence. Sankce za jejich nevrácení jsou plně v kompetenci územního svazu.


Výdej povolenek

Povolenky budou nově vystavovány výhradně prostřednictvím Rybářského informačního systému (RIS), který bude automaticky kontrolovat plnění členských povinností, a v případě jejich nesplnění pravděpodobně neumožní povolenku vydat.

Povolenky si lze objednat předem (bližší informace níže) nebo zakoupit v sídle spolku na adrese Potoční 170, Sedlčany, a to v termínech:

• Út 19. prosince
• Út 2. ledna
• Pá 5. ledna
• Pá 12. ledna
• Pá 26. ledna
• Út 13. února
• Út 27. února
• Pá 8. března
• Út 19. března
• Út 2. dubna
• Pá 12. dubna
• Pá 26. dubna


Výdej probíhá vždy od 15:00 do 18:00 hod. Kontaktní osoba: Jiří Špale (tel. 725 819 271, e-mail: spale.jiri.crs@gmail.com). V rámci výdeje budou aktualizovány a doplňovány údaje o rybářích v RIS, což může způsobit prodloužení čekací doby.

Členské poplatky a povolenky můžete hradit na místě v hotovosti nebo předem na níže uvedený účet místní organizace. Při platbě předem budou povolenky vydávány proti potvrzení o zaplacení.

Číslo účtu: 2301504818/2010
VS platby: číslo členské legitimace (uvedeno na přední straně pod čárovým kódem)

V případě platby v hotovosti žádáme rybáře, aby si potřebný obnos přinesli co možná nejpřesněji.

Podmínkou pro výdej povolenky je předložení platného rybářského lístku, včasné vrácení povolenky za předchozí rok, splnění brigádnické povinnosti a úhrada členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.


Slevy pro zdravotně postižené

Pro uplatnění slevy pro zdravotně postižené je bezpodmínečně nutné předložit platný průkaz ZTP popřípadě ZTP/P. Bez toho nelze zlevněnou povolenku vydat. Předložení průkazu ZTP je také podmínkou pro osvobození od brigád, jiné doklady nebudou akceptovány.


Objednávky

Pro větší komfort rybářů poskytujeme možnost si povolenku objednat předem.

Pro objednání stačí poslat na adresu spale.jiri.crs@gmail.com e-mail s uvedením požadovaných povolenek a do přílohy vložit oboustranné fotokopie členské legitimace a platného rybářského lístku (popřípadě také průkazu ZTP v případě, že chcete využít slevy pro zdravotně postižené).

Povolenka bude vystavena až po připsání celé částky za členské příspěvky a povolenky na výše uvedený účet spolku, platba v hotovosti nebo na dobírku není v tomto případě možná.

Předání vystavené povolenky je možné následujícími způsoby:

osobně v rámci výdejního termínu
V takovém případě nemusíte čekat ve frontě, rybáři s potvrzenou dokončenou objednávkou budou odbavováni přednostně.
po předchozí domluvě s výdejcem osobně v jiném termínu
prostřednictvím poštovních služeb
V tomto případě připočtěte k ceně povolenky 100 Kč na úhradu poštovních nákladů.
Povolenky budeme standardně posílat prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku.

O vystavení nebo odeslání povolenky bude rybář informován na e-mail, ze kterého objednávka proběhla.


Povolenky územního svazu města Prahy

Objednávky povolenek územního svazu města Prahy budeme zprostředkovávat stejným způsobem jako v loňském roce.

Pro objednání je zapotřebí předložit příslušné doklady a uhradit cenu povolenky a členských příspěvků předem.

Ceny pražských mimopstruhových povolenek zůstávají ve stejné výši jako loni:

• Dospělí: 1200 Kč
• Mládež: 500 Kč
• Děti: 300 Kč


Zpět na články...