Dodatky k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na pstruhových vodách

Dovolujeme si Vás seznámit s dodatky k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na pstruhových revírech v užívání místních organizací Sedlčany a Benešov.
Dodatek k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na P vodách ČRS, z. s., místní organizace Sedlčany 413 018 Mastník 2 a 413 002 Brzina 1.

V kalendářním týdnu je povolen lov přívlačí nebo na umělou mušku 3 dny (lososovité ryby) a v ostatních dnech je povolen lov na plavanou nebo položenou a to na nástrahy rostlinného původu(lososovité ryby a lipan nesmějí být v tomto případě ponechány, ale vráceny do revíru).

Před zahájením lovu přívlačí a na umělou mušku musí lovící datum lovu zakroužkovat (lososovité ryby).
Před zahájením lovu na plavanou a položenou musí lovící datum lovu 2x podtrhnout.

Není povoleno měnit způsob lovu v jenom dni (bod 2-3 ).

Míra lipana 30 cm. Háčky s protihroty povoleny.
Tento dodatek platí od roku 2022.


Dodatek k popisu pstruhových revírů ČRS, z. s., místní organizace Benešov.

Jako uživatel pstruhových revírů 413 008 Janovický potok 2 a 413 025 Sázava 3 PA oznamujeme, že na výše uvedených pstruhových revírech je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku, sedm dní v kalendářním týdnu. Přivlastňovat si ryby lososovité je možno pouze tři dny v kalendářním týdnu.

Osoba před započetím lovu lososovitých ryb nesmazatelným písmem zapíše do povolenky k lovu datum, číslo revíru a datum zakroužkuje.
Tento dodatek platí od 16.4.2022
Zpět na články...