Členská schůze 2022

Členská schůze
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany

Sobota 2. dubna 2022 od 8:00 hod.
v Kulturním domě Josefa Suka
Program
1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení členské schůze
3. Zprávy o činnosti a hospodaření
4. Volby do orgánů místní organizace
5. Volby delegátů
6. Diskuse o způsobu hospodaření na revíru Kaufmaňák
7. Diskuse
8. Závěr
Zpět na články...