Členská schůze 2021

Členská schůze
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Sedlčany

Sobota 18. září 2021 od 8:00 hod.
v Kulturním domě Josefa Suka

Program
1. Zahájení
2. Zpráva o plnění usnesení členské schůze
3. Zprávy o činnosti a hospodaření
4. Doplňovací volby, kooptace
5. Volba delegáta na územní konferenci
6. Informace z činnosti svazu
7. Diskuse
8. Závěr


Účastníci schůze jsou povinni dodržovat stanovené protiepidemické podmínky 
Zpět na články...